Międzynarodowy obrót towarowy a VAT

Nazwa szkolenia: Międzynarodowy obrót towarowy a VAT – obecne zasady rozliczeń i praktyka podatkowa, zmiany od 2020 r.

Trenerzy: Aleksandra Plichta i Radosław Żuchowski

Data: 16 października 2019

Miejsce: Warszawa

Ilość osób: min. 10


Dlaczego taki temat?

Obrót handlowy z kontrahentami spoza Polski staje się codziennością dla coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców. Prawidłowe rozliczanie takich transakcji dla celów VAT bywa jednak nie lada wyzwaniem w nieustannie zmieniającym się otoczeniu podatkowym – pod uwagę należy brać nie tylko różnorodne, często nowelizowane przepisy uzależnione od typu transakcji i warunków jej realizacji, ale również zmieniające się orzecznictwo na gruncie polskim jak i europejskim. Uchybienie obowiązkom rozliczeniowym lub ewidencyjnym bądź niedostosowanie się do bieżących oczekiwać organów podatkowych może powodować dyskusje z fiskusem, ale i grozić koniecznością zapłaty odsetek od powstałych zaległości podatkowych, sankcją VAT, a nawet coraz powszechniej nakładaną odpowiedzialnością karną skarbową.


Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości, finansów i controllingu firm handlujących z zagranicznymi kontrahentami .

Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się:

Oferowane szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie szeregu najistotniejszych aspektów rozliczeń transakcji towarowych dokonywanych w ramach UE i poza nią: 

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – w tym rozliczenie transakcji łańcuchowych i transakcji trójstronnych z wykorzystaniem uproszczenia,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • eksportu towarów i
 • importu towarów.

Przedstawieniu poszczególnych typów transakcji towarzyszyć będą praktyczne porady dotyczące sposobu ich raportowania do organów podatkowych oraz – wynikające z naszego doświadczenia – wskazówki, które obszary rozliczeń wymagają szczególnej uwagi (choćby w zakresie reguł Incoterms, dokumentowania prawa do stawki 0%, przerw w transporcie itp.).

Oddzielnym segmentem szkolenia będzie przedstawienie zmian w zakresie transakcji unijnych, które w całej UE powinny wejść w życie od 2020 r. (tzw. pakiet Quick fix). W największym skrócie, zmiany niewątpliwie wymagające uwagi ze strony podatników dokonujących transakcji wewnątrzunijnych polegać mają na:

 • wprowadzeniu jednolitych zasad opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych,
 • usystematyzowaniu zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych,
 • harmonizacji zasad dowodzenia, że dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów można zastosować stawkę 0%,
 • wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE stanowi przesłankę materialną umożliwiającą opodatkowywanie WDT według stawki 0%.

Warto pamiętać, że w VAT nie ma „automatyzacji” – każde zagadnienie wymaga indywidualnej analizy sytuacji występującej u danego przedsiębiorcy, zapisów poszczególnych umów, charakteru realizowanych działań. Program szkolenia pozwoli nie tylko ugruntować wiedzę w zakresie obowiązków podatników funkcjonujących w międzynarodowym obrocie towarowym, ale umożliwi też poznanie bieżącej praktyki w kluczowych kwestiach, na które aktualnie zwracają uwagę organy podatkowe.


Program szkolenia

Pobierz szczegółową agendę szkolenia.


Sylwetki trenerów

Aleksandra Plichta

Aleksandra jest doradcą podatkowym, Menedżerem w Crido. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego zdobywane zarówno w działach podatkowych międzynarodowych firm produkcyjnych jak i w tzw. „Wielkiej Czwórce”. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie w obszarze VAT na rzecz polskich i zagranicznych podatników. Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów z branży finansów i ubezpieczeń, nieruchomości, FMCG, Automotive, w tym poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Współpracuje z klientami podczas wdrażania systemów finansowo-księgowych czy dedykowanych narzędzi podatkowych, np. do generowania JPK, analizuje poprawność funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i opracowań o tematyce podatkowej w prasie branżowej i ogólnopolskiej oraz współautorką 3 monografii (Jednolity Plik Kontrolny – Wolters Kluwer, 2 wydania, oraz Świadczenia pozapłacowe – Oficyna Prawa Polskiego). Jako prelegent, prowadzi webinaria oraz szkolenia w zakresie VAT o charakterze zarówno ogólnym, jak i branżowym. Aleksandra jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Finanse i Rachunkowość – Strategie podatkowe).

Radosław Żuchowski

Radosław specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Swoje ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobył m. in. w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki. Jego praktyka zawodowa obejmuje uczestnictwo w licznych transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych, strukturyzowanie rozliczeń VAT dla transgranicznych transakcji towarowych, bieżące doradztwo podatkowe dla podmiotów polskich i zagranicznych, przeprowadzanie przeglądów podatkowych (w tym z zakresu CIT) oraz centralizację rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Radosław ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; jest również absolwentem kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Prowadził szkolenia z zakresu VAT. Jest też autorem publikacji o tematyce podatkowej w prasie codziennej i specjalistycznej.

CRIDO – od 14 lat zapewnia przedsiębiorcom wsparcie podatkowe i prawne. Należy do międzynarodowej organizacji Taxand i współpracuje z doradcami z ponad 40 krajów.


Cena

Cena 1-dniowego szkolenia dla 1 osoby wynosi 1.050 PLN netto + 23% VAT i obejmuje:

 • Wysokiej jakości szkolenie przepełnione wiedzą i przykładami od naszych ekspertów
 • Lunch oraz przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Networking z ludźmi o podobnych zainteresowaniach

UWAGA FIRST MINUTE: dla wszystkich, którzy zgłoszą się na szkolenie do końca września 2019 przysługuje rabat w wysokości 10%.


Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close